A tartalomról

Alapvető adatok 2013. szeptember végén

Feldolgozott időszak: 1700-1910

Érintett anyakönyvezési helyek: Kalocsa, Homokmégy, Szakmár

Feldolgozott anyakönyvi bejegyzések (rekordok) száma: 165 ezer

Feldolgozott források:

  • római katolikus anyakönyvek (kereszteltek, egybekeltek, meghaltak, megtértek bejegyzései 1826 előtti eredeti anyakönyvek és 1826 utáni anyakönyvi másodpéldányok alapján)
  • izraelita anyakönyvek (1850-1895 közötti, neológ és ortodox születési-, házassági- és halálozási anyakönyvi másodpéldányok)
  • polgári anyakönyvek (1895-1910 közötti születési-, házassági- és halálozási anyakönyvi másodpéldányok)

A feldolgozott források őrzési helye:

  • Kalocsa-Belvárosi Róm. Kat. Plébánia (1826 előtti róm. kat. anyakönyvek)
  • Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (1826 utáni róm. kat. anyakönyvi másodpéldányok)
  • MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltár (izraelita és polgári anyakönyvi másodpéldányok)

Az adatbeviteli munka a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltárban készült, közreműködő személyek: Lakatos Andor, Csongrádi Gabriella, Szabó Attila, Gelencsérné Rózsahegyi Erika

A digitális képfelvételek nagy részét az Arcanum Adatbázis Kft. készítette (szkennelt képek), kisebb részt a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltárban készültek (fotók).

Kutatási lehetőségek

Az anyakönyvi bejegyzések szöveges információi remek forrást nyújtanak az innen származó lakosság családtörténeti kutatásaihoz, de emellett értékes adatokat tartalmaznak a társadalom- és településtörténeti, demográfiai- és néprajzi kutatásokhoz is (pl. népesedés, bevándorlás-migráció, foglalkozások, átlagéletkor, gyermekhalandóság, halált okozó megbetegedések, rokoni kapcsolatok, névadási szokások, rendkívüli események-balesetek stb. elemző vizsgálata).

Az anyakönyvi adatbázisban szerencsésen találkozhatnak a családkutatók igényei és a különféle tudományos kutatások lehetőségei. A digitális feldolgozás és közlés mennyiségileg és minőségileg is forradalmasíthatja a kutatásokat: lehetővé teszi a források tömeges, gyors használatát, távoli elérhetőséget biztosít, és meghatványozza a kutatások sebességét, eredményességét. A rekordokhoz kapcsolódó digitális képek lehetővé teszik az átírások és az eredeti források egybevetését, szükség esetén javítását, ill. a tartalom további fejlesztését.

Ismertető leírás az adatbázis készítéséről Levéltárunkban

1997-ben kezdtük meg a Kalocsai anyakönyvi adatbázis készítését, melynek tartalma a város egykori területére-határára, s a később abból kiváló anyakönyvezési helyek (Szakmár és Homokmégy) 1700-1910 közötti információs anyagára épült. A döntően római katolikus vallású lakosság anyakönyveinek anyagát idővel a zsidó anyakönyvi másodpéldányok (1850-1895), ill. a polgári anyakönyvezés többlet-információival (1895-1910), a felekezeti anyakönyvekben nem szereplő személyek adataival is kiegészítettük, így az adatbázis a térség teljes lakosságát tekintve tartalmazza a születési (keresztelési), házassági- és halálozási adatokat. Az adatbázisban szereplő anyakönyvi bejegyzések (rekordok) száma meghaladja a 160 ezret, s a feldolgozott bejegyzések esetében a teljes adattartalom megőrzésére-átírására törekedtünk.

Másfél évtized alatt az adatbázis többször is platformot váltott, a szöveges feldolgozást Orbis adatbáziskezelő lokális használatával kezdtük, majd a hozzáférést és a képek kezelhetőségét az Arcanum Adatbázis Kft. közreműködésével, off-line DVD kiadvány készítésével igyekeztük megoldani (2010). A Folio Views szoftveres megjelenítés ugyan jól kutatható volt, de nem biztosította megfelelően a tartalom folyamatos kezelését (javítását-kiegészítését), ill. az internetes közlés lehetőségét sem, ezért vált szükségessé az adatok újabb exportja, és megjelenítése a kornak megfelelő, web2-es felületen.

Az internetes publikálással adatbázisunk kilépett az intézmény falai közül, lehetőség nyílt a távoli adatbevitelre és a tartalom interaktív használatára. Bízunk benne, hogy mindez hasznos módszertani tapasztalatokat, új lehetőségeket hoz majd levéltárunk számára, és képesek leszünk integrálni a társadalmi-kutatói erőforrásokat (távmunka, kutatói megjegyzések-kiegészítések, kapcsolatok stb.)

Az adatbázis létrehozásával-publikálásával kapcsolatos munkánkat az elmúlt másfél évtizedben több intézmény-szervezet is támogatta, nekik külön oldalon mondunk köszönetet.